Vítejte na webu Mateřské školy Konice

Naše mateřská škola se nachází v klidové části města, poblíž autobusového nádraží. Dvoupatrová budova je obklopena školní zahradou se vzrostlými stromy, travnatou plochou, pískovišti, herními prvky, průlezkami, domečky a mobilními zahrádkami pro pěstování rostlin.

Pěkné okolí a příroda slouží k vycházkám a pomáhá k naplňování vzdělávacích cílů při práci s dětmi.

V letošním školním roce navštěvuje mateřskou školu 90 dětí, které jsou rozděleny do čtyř tříd.

Každá třída má svoji šatnu a hygienické zařízení. Herny jsou dostatečně prostorné k zajištění spontánních her a řízených činností. Jsou vybaveny moderním nábytkem, hracími koutky, pomůckami pro objevování, bádání a počítači. V budově je i místnost pro pohybové aktivity dětí, vybavená sportovním nářadím a náčiním.

Součástí mateřské školy je školní kuchyň, která zajišťuje pro děti zdravou, plnohodnotnou, pestrou a vyváženou stravu včetně pitného režimu.

V naší mateřské škole preferujeme, aby se učební aktivity a získávání nových vědomostí a dovedností uskutečňovalo na základě praktických zkušeností, prožitkového učení, objevování, experimentování a bádání.

Pro děti je zajištěno prostředí nejen klidné, ale i zdravé, podnětné a přirozené.