Co dítě potřebuje v MŠ:

 • převlečení na zahradu
 • oblečení do třídy (tepláčky, tričko)
 • náhradní spodní prádlo
 • při nepřízni počasí pláštěnku a vhodnou obuv
 • bačkůrky (pantofle zakázány z bezpečnostních důvodů)
 • spící děti pyžamko
 • cvičební úbor (předškoláci)

Prosíme, aby všechny děti měly všechny své věci řádně označené nebo podepsané!

Provozní doba

Provoz MŠ:
6:15 – 16:15 hod - celodenní provoz:

 • Příchody dětí: 6:15 h – 8:15 h
 • Odchody dětí po obědě: 12:15 h – 13:00 h
 • Odpolední odchody: 14:15 h – 16:15 00 h

Povinné předškolní vzdělávání probíhá od 8.00 - 12.00 hodin

Mateřská škola z bezpečnostních důvodů uzamčena.

Individuální příchody a odchody dětí je třeba předem domluvit s třídními učitelkami.

Organizace ve školním roce 2023/2024

 • I. třída – Sluníčka (heterogenní)    
 • II. třída – Berušky (heterogenní)    
 • III. třída – Koťata (předškoláci)      
 • IV. třída - Motýlci (heterogenní)    

Děti se schází od 6.15 do 7.00 hodin ve třídě Berušek, odpoledne od 15.45 do 16.15 hodin si děti vyzvedávají zákonní zástupci ve třídě Sluníček.

 

 

Vyzvedávání neodhlášeného oběda 1. den nemoci: 12.00 - 12.30 hod - dole u přepážky - zazvonit.

Omluvy dětí - osobně nebo telefonicky: 582 396 170, mobil ředitelka: 606 794 649, mobilní telefony do jednotlivých tříd: Sluníčka: 724 328 164, Berušky: 724 335 242, Koťata: 725 427 504, Motýlci: 724 335 226.

Dítěti, které je omluveno ve třídě, odhlásíme automaticky stravu. Není třeba odhlašovat v jídelně.

 

Vyzvedávání dětí:

Učitelka MŠ odpovídá za dítě od chvíle, kdy jej od rodičů fyzicky převezme, do okamžiku, kdy jim dítě zase fyzicky předá.

Z Vyhlášky MŠMT a Občanského zákoníku vyplývá, že rodiče mají právo pověřit vyzvednutím dítěte z MŠ i jinou osobu. Tuto skutečnost pak písemně oznámí mateřské škole (viz. tiskopis „Zmocnění“) a paní učitelky předají dítě pověřené osobě na základě předložení občanského průkazu.

Podle Občanského zákoníku nemusí být pověřená osoba zletilá, požaduje se jen, aby byla ke svému úkonu přiměřeně způsobilá. Předpokládá se, že rodiče sami mají na bezpečnosti dítěte zájem a nepověří touto povinností osobu, která není schopna zajistit nezbytnou péči. Při rozhodování rodičů zmocnění staršího sourozence je třeba zvážit nejen jeho věk, ale i morální, intelektové a další povahové vlastnosti či vzdálenost od MŠ k bydlišti aj.

Při zmocnění nezletilých osob zvažujte svou etickou i právní odpovědnost za své rozhodnutí.