LEDEN

Koncert ZUŠ – komunitní centrum

MTU – mosty – projektový den

 

ÚNOR

Maškarní karneval

Od dřeva k loutce – projektový den

Beseda s psycholožkou na téma školní zralost

Muzikanti co děláte – projektový den

 

BŘEZEN

Návštěva knihovny

Život jako v úle – projektový den

 

DUBEN

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ

Divadelní představení ,, Jak Karlík zachránil babičku“- interaktivní pohádka

Zahájení předplaveckého výcviku v Litovli pro předškolní děti

Rej čarodějnic 30.4.

 

KVĚTEN

Zápis do mateřské školy - 6.5.

Přání maminkám ke Dni matek

Vystoupení předškoláků ke Dni matek v DD Jesenec

Fotografování dětí, společné foto, foto na tablo – předškoláci

 

 

ČERVEN

Den dětí na školní zahradě - 31.5.

Školní výlet - 28.5.

Exkurze na farmě v Jednově - ruší se

Návštěva 1. tříd v ZŠ - předškoláci

Závěr školního roku na školní zahradě, pasování předškoláků - 28.6. - 15.00 hodin