Plán akcí září - prosinec 2020

 

ZÁŘÍ

Zábavná školka Pavla Nováka

Hvězdárna Prostějov - předškoláci

Farma - Doubravský Dvůr

 

ŘÍJEN

Schůzka SRPŠ - dle mimořádných opatření

Jablíčkový den - moštování

Pevnost poznání Olomouc

 

LISTOPAD

Logopedická depistáž

 

PROSINEC

Vánoční fotografování

Mikulášská nadílka

Pečení vánočního cukroví

Staročeské vánoce

Vánoční besídky v jednotlivých třídách